Conflictmanagement en Corporate Governance

Conflictmanagement en Corporate Governance

Menselijk kapitaal in actie

Conflictmanagement en Corporate Governance is bedoeld voor bestuurders, directies en staffunctionarissen die in control willen zijn en hiervan verslag moeten doen aan aandeelhouders en/of commissarissen.

Tijdens de cursus staan we stil bij het COSO-model, risk-management, internal control en management control bezien vanuit conflictgedrag. Vanuit het perspectief van internal control en Corporate Governance kijken we naar de rol van conflicten op de organisatie en het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Aan de hand van concrete situaties zullen we oefenen in het conflictvaardiger maken van de organisatie en de energie die besloten ligt in “stagnerende” conflicten om te buigen naar mogelijkheden om organisatiedoelstellingen te verwezenlijken.

De opleiding Conflictmanagement en Corporate Governance duurt 5 dagen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Corporate Governance;
 • Conflicten in een organisatie;
 • Strategische doelen;
 • Motieven en motiveren;
 • Omgaan met verschillen;
 • Conflictmanagement;
 • Managementcontrol;

De kosten van de opleiding bedragen € 3.900.  Dit is inclusief verblijfkosten en lunch- of dinerkosten en studiemateriaal.

Cursusdata

11 januari 2023
1 februari 2023
22 februari 2023
15 maart 2023
5 april 2023

 

  Aanmelding voor de cursus

  Indien de opleiding door een ander wordt betaald: