Filosofie van ons onderwijs

Filosofie van ons onderwijs

De filosofie achter het onderwijs van Artio Academie is modern.

Wij gaan ervan uit dat leren het beste werkt als de stof op zoveel mogelijk verschillende manieren wordt aangeboden en regelmatig herhaald wordt.

Als onze studenten de voorbereidingsopdrachten maken en de te lezen literatuur goed doornemen worden de theoriegedeelten geen saaie hoorcolleges maar een geanimeerde gesprekken tussen mensen die geïnteresseerd zijn.

Wat in de theorie wordt geleerd wordt direct in praktijkgerichte situaties toegepast en voorzien van feedback en zelfreflectie.

Naast het leerproces krijg je ook hele praktische handvatten om het geleerde direct vorm te kunnen geven. Daarom trainen we ook hele praktische zaken, zoals bijvoorbeeld: hoe stel je een mediationovereenkomst, een vaststellingsovereenkomst of een bindend advies op.