Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Sinds 2016 voert Anoeska Stokvis een succesvolle mediationpraktijk. Zij heeft zeer uitgebreide ervaring op het gebied van:

  • Familiemediation
  • Arbeidsmediation
  • Zakelijke mediation
  • Nalatenschapsmediation
  • Conflictmediation

Uit kwaliteitsonderzoek blijkt dat Anoeska door haar klanten zeer hoog gewaardeerd wordt.

Daarvoor werkte zij als juriste o.m. als Hoofd Juridische zaken bij het CWI en als Voorzitter van de Ontslagcommissie.

Door een goede combinatie van empathie en gezonde zakelijkheid is Anoeska een (pragmatisch) verbinder die op natuurlijke wijze de communicatie tussen partijen weet te verbeteren en geschillen op te lossen.

Als docent voor diverse instellingen van Hoger Onderwijs kan zij haar kennis en ervaringen op professionele wijze overbrengen.

 

Quintus Stokvis is fiscaal econoom, mediator en arbiter. Zijn kennis en ervaring zit in het begeleiden van fiscale en financiële geschillen. (bijvoorbeeld echtscheidingen van ondernemers of ruzies tussen aandeelhouders) Tevens is hij Fiscaal Mediator en kan hij optreden bij geschillen tussen de Belastingdienst en belastingplichtigen of hun adviseurs.

Quintus wordt geregeld gevraagd om als arbiter op te treden bij fiscale/financiële geschillen.

Quintus is penningmeester van VNO NCW Midden en behartigt daar van harte de belangen van ondernemers.

Zijn hele carrière houdt hij zich bezig met onderwijs, onderwijsontwikkeling en examinering. Op dit moment is hij lid van de Examencommissie Finance van NCOI/Markus Verbeek.

Als docent wordt Quintus erg gewaardeerd om zijn enorme vakkennis die hij weet te koppelen aan een goed gevoel voor humor.